Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

  adresa: OLU ALBERTINUM

              Za Kopečkem 353

              Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  O nás

 

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk je nestátní zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Pardubického kraje.

 

 

Poskytujeme péčí ambulantní i lůžkovou. 

 

Cílovou skupinou naši péče jsou pacienti s plicní diagnózou (oddělení plicní), dále dlouhodobě a chronicky nemocní (oddělení LDN) a pacienti s duševním onemocněním (oddělení psychiatrie).

 

Dále v našem zařízení poskytujeme dočasnou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost a nezvládnou pobyt v domácím prostředí.

 

Přijímáme pacienty z celé České republiky.

 

Nejdůležitějším posláním OLU Albertinum je poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních a ostatních služeb, kontinuální vzdělávání zaměstnanců a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty/klienty a zaměstnance. 

 

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk byl založen již v roce 1905.

Tuto dlouholetou tradici cítíme jako závazek a snažíme se péči o pacienty neustále zlepšovat.

 

  Kvalitní a bezpečná nemocnice 2014

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

 

je vítězem projektu „KVALITNÍ A BEZPEČNÁ NEMOCNICE 2014“.

 

Toto ocenění nám předala jednatelka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. RNDr. Renata Podstatová dne 15.října 2014 na V. celostátní konferenci „Kvalita zdravotní péče a akreditace“ v Praze.

 

Jedná se o významné ocenění dlouhodobé práce všech zaměstnanců OLÚ Albertinum.

 

  O Žamberku