Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

  adresa: ALBERTINUM, OLÚ

              Za Kopečkem 353

              Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

Počet
shlédnutí

  O nás

 

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk je nestátní zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Pardubického kraje.

 

 

Poskytujeme péčí ambulantní i lůžkovou. 

 

Cílovou skupinou naši péče jsou pacienti s plicní diagnózou (oddělení plicní), dále dlouhodobě a chronicky nemocní (oddělení LDN) a pacienti s duševním onemocněním (oddělení psychiatrie).

 

Dále v našem zařízení poskytujeme dočasnou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost a nezvládnou pobyt v domácím prostředí.

 

Přijímáme pacienty z celé České republiky.

 

Nejdůležitějším posláním OLU Albertinum je poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních a ostatních služeb, kontinuální vzdělávání zaměstnanců a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty/klienty a zaměstnance. 

 

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk byl založen již v roce 1905.

Tuto dlouholetou tradici cítíme jako závazek a snažíme se péči o pacienty neustále zlepšovat.

 

  Kvalitní a bezpečná nemocnice 2014

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk - vítěz projektu „KVALITNÍ A BEZPEČNÁ NEMOCNICE 2014.

 

Dne 15.října 2014 předala toto ocenění zástupcům vedení ústavu, Ing. Rudolfovi Bulíčkovi a Mgr. Simoně Žabkové, jednatelka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o., RNDr. Renata Podstatová na V. celostátní konferenci „Kvalita zdravotní péče a akreditace“ v Praze.
Jedná se o významné ocenění dlouhodobé práce všech zaměstnanců OLÚ Albertinum Žamberk na cestě za akreditací, která hodnotí kvalitu a bezpečí lůžkové zdravotní péče a která proběhne na konci listopadu tohoto roku.

  O Žamberku