Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Dechová fyzioterapie

Umístěna:

  • I. patro Honlův dům (pneumologie a ftizeologie)

 

Kontakt:

 

 OLÚ Albertinum, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

 

 pozice  jméno  telefon/email
 vrchní sestra  Alena Šafářová  465 677 904, 702 234 985

 safarova@albertinum-olu.cz

 fyzioterapeutka  Rýdlová Marcela, DiS.

 

 465 677 810

 

 

 

Dechová fyzioterapie (rehabilitace) je soubor fyzioterapeutických technik, které se s úspěšností používají v léčbě chronických, ale i akutních plicních onemocnění, a dále všude tam, kde zdravotní stav komplikuje dušnost.

 

Chronickými plícními nemocemi jsou např. chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), spojená hlavně s kuřáctvím, dále astma bronchiale či plicní fibróza. Z akutních chorob, vyžadujících dechovou rehabilitaci jsou to především bronchopneumonie a veškeré stavy po břišních a hrudních operacích. Dechovou nedostatečností ale trpí i lidé s onemocněním kardiovaskulárního aparátu. Dechová rehabilitace u těchto osob hraje v léčbě jejich onemocnění zásadní roli, neboť vede ke zlepšení plicní ventilace, odstranění nadměrného bronchiálního sekretu, prohloubení dýchání a úpravě dechové rytmu, k zvýšení mobility hrudní stěny a celkově ke zlepšení kvality pacientova života. Správný dechový stereotyp zyjišťuje správné držení těla, posílení stabilizačního systému a je to bazální technika odkyselení organismu.

 

S jednotlivými cviky se pacient seznamuje buď na zdravotním lůžku, nebo v ambulanci fyzioterapeuta.

 


Zpět