Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 114 let (1905-2019)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Všeobecné praktické lékařství/lékař pracovně-lékařských služeb

Umístění: ambulance praktického lékaře je umístěna v budově spojující administrativní budovu a Honlův dům. Má samostatný nájezd pro handicapované.

 

Komu je určena: v této ambulanci ošetřujeme registrované pacienty a pro zaměstnance OLÚ Albertina Žamberk provádíme pracovně-lékařské služby. 

 

Prováděná vyšetření: ošetřujeme registrované pacienty v celém rozsahu péče praktického lékaře. Výhodou je RTG pracoviště v místě.

 

Kontakt na ambulanci:   465 677 885

 

Personální obsazení:

 

  pozice   jméno   telefon/email
  lékař   MUDr. Daniel Mudroň   

 

  465 677 885

  pls@albertinum-olu.cz   

 

Ordinační doba: 

 

 den   čas
 pondělí-pátek   07.00-09.00 hod