Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 112 let (1905-2017)

                   ALBERTINUM, OLÚ

                   Za Kopečkem 353

                   Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

VOLNÁ MÍSTA

  Cesta k akreditaci

Od 6. 9. 2013 byla zahájena ředitelem OLÚ Albertinum Žamberk příprava k akreditaci. Od té doby jsme nepřetržitě aplikovali PROGRAM KVALITY do praxe a tvrdě pracovali :)

 

Vše jsme konzultovali a po celou dobu spolupracovali s RNDr. Renatou Podstatovou z České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.

 

Dne 27. listopadu 2014 proběhlo v OLÚ Albertinum Žamberk externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

 

Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk prokázal, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získal Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky.

 

  „KVALITNÍ A BEZPEČNÁ NEMOCNICE 2014“

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk - vítěz projektu „KVALITNÍ A BEZPEČNÁ NEMOCNICE 2014“

Dne 15.října 2014 předala toto ocenění zástupcům vedení ústavu, Ing. Rudolfovi Bulíčkovi a Mgr. Simoně Žabkové, jednatelka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o., RNDr. Renata Podstatová na V. celostátní konferenci „Kvalita zdravotní péče a akreditace“ v Praze.
Jedná se o významné ocenění dlouhodobé práce všech zaměstnanců OLÚ Albertinum Žamberk na cestě za akreditací, která hodnotí kvalitu a bezpečí lůžkové zdravotní péče a která proběhne na konci listopadu tohoto roku.

  Hodnotící standardy a ukazatelé kvality a bezpečí

  Předakreditační šetření hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

V úterý 16. září 2014 proběhlo v našem zdravotnickém zařízení předakreditační šetření hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, které provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. pod vedení RNDr. Renaty Podstatové.

 

Akreditací jsme úspěšně završili naší píli a snahu dne 27. listopadu 2014.

 

Nyní se již opět pilně připravujeme na reakreditaci, která proběhne v listopadu 2017.