Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

AKTUALITY

  POSLÁNÍ, VIZE, HODNOTY

 

POSLÁNÍ:

 • Zodpovědně vyhodnocujeme fyzické, psychické, sociální a duchovní potřeby pacientů za účelem zajištění nejvhodnější péče.
 • Poskytujeme vysoce kvalitní a bezpečnou lékařskou a ošetřovatelskou péči založenou na vysoké odbornosti a lidskosti.
 • Vytváříme bezpečné prostředí pro naše pacienty a naše zaměstnance.
 • Poskytujeme a podporujeme kontinuální vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků a nové poznatky aplikujeme do praxe.

 

VIZE:

 • Poskytování vysoce odborné péče, která je orientována na celou osobu pacienta.
 • Vytváření takového pracovního prostředí, které je atraktivní pro nově příchozí pracovníky.
 • Citlivě vnímáme potřeby zaměstnance.
 • Usilujeme o zdravou ekonomiku.

 

HODNOTY:

 • Odpovědnost
 • Pracovitost
 • Empatie
 • Kreativita
 • Kontinuální zvyšování kvality a bezpečí