Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

AKTUALITY

  Dotazník spokojenosti pro pacienty

  Sledování spokojenosti pacientů

Cílem odborného léčebného ústavu Albertinum je mít spokojeného pacienta.

 

Abychom zjistili, zda pacient byl spokojený při poskytování zdravotních služeb, je nejlepší zeptat se pacientů samotných.

 

Každý pacient přijatý na plicní oddělení, do léčebny dlouhodobě nemocných, pacient vyšetřený na plicní nebo alergologické ambulanci, má možnost vyjádřit svou spokojenost nebo nespokojenost s poskytováním zdravotních služeb formou anonymně vyplněného dotazníku.

 

Dotazník je zcela dobrovolný a sledování probíhá kontinuálně.

 

Dotazníky se zpracovávají v pravidelných intervalech a s výsledky jsou seznámeni všichni zaměstnanci.

 

V případě nespokojenosti pacientů, jsou ihned naplánována nápravná opatření, která se ihned aplikují do praxe.

 

Sledování spokojenosti pacientů je jeden z indikátorů kvality v OLÚ ALBERTINUM.

 

Dotazník spokojenosti naleznete na našich webových stránkách, kde si ho můžete stáhnout a elektronicky nám ho poslat, pokud jste byl nebo jste naším pacientem a to na adresu: zabkova@albertinum-olu.cz