Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 113 let (1905-2018)

                   ALBERTINUM, OLÚ

                   Za Kopečkem 353

                   Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

VOLNÁ MÍSTA

  Možnost překladu do cizího jazyka

Při hospitalizaci pacienta mluvícího jinou řečí, můžete využít google překladač:

https://translate.google.cz/

 

 

Více o problematice cizojazyčných pacientů:

http://www.albertinum-olu.cz/pacient/patients_from_other_countries-3-114.html