Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 113 let (1905-2018)

                   ALBERTINUM, OLÚ

                   Za Kopečkem 353

                   Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

VOLNÁ MÍSTA

Isolit Bravo s.r.o

 • GENERÁLNÍ SPONZOR digitalizace RTG pracoviště
 • Motorizovaný vozík pro zemřelé pacienty

Šmídl s.r.o.

 • finanční podpora na zakoupení sanitního vozu

ZEZ SILKO s.r.o.

 • finanční příspěvek na podporu RTG digitalizace

Dopravní stavby Brno s.r.o.

 • zakoupení TV pro pacienty plicního oddělení
 • zakoupení notebooku pro klienty sociálních lůžek
 • zakoupení polohovacích křesel pro oddělení sociálních lůžek
 • vybavení reminiscenčního koutku na oddělení sociálních lůžek
 • transportní plošina pro imobilní klienty
 • aktivizační a dekorační pomůcky

Nadace ČEZ

 • modernizace plícního oddělení-nákup nočních stolků

Moneta Money Bank

 • nákup antidekubitní matrace
 • nákup koncentrátoru kyslíku

GAF s.r.o

 • finanční příspěvek na digitalizaci RTG

LUX spol. s r.o.

 • Finanční příspěvek na digitalizaci RTG

Tuzi s.r.o.

 • finanční příspěvek na zakoupení zdravotnického materiálu

obec České Libchavy

 • finanční příspěvek na zakoupení polohovací postele

Alzheimer Nadační fond

 • finanční příspěvek na vzdělávací akci pro zaměstnance OLU Albertinum

 

 

RTG digitalzaci podpořili:

  Kdo nám pomáhá