Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Laboratoře dnes

Všechny laboratoře převzala od 1.4.2011 provozně Orlickoústecká nemocnice s tím, že je Oddělení lékařské mikrobiologie (OLM) detašováno v původních prostorách v Albertinu. Zde byly provedeny nejen potřebné stavební úpravy, ale dochází k výrazným  změnám v uspořádání a chodu celého nového provozu, v logistice, informatice apod.

 

 

Obě zařízení (Albertinum a Nemocnice) jsou propojena elektronickým informačním systémem, svoz biologického materiálu je zajištěn tak, aby nedocházelo v preanalytické fázi k nežádoucím prodlevám a byl tak plněn požadavek na správnou kvalitu laboratorních vyšetření.

 

 

Pro širokou veřejnost je tedy v Albertinu k dispozici moderní pracoviště Oddělení lékařské mikrobiologie (OLM) provozované Orlickoústeckou nemocnicí.

 

 

  OLM absolvovalo úspěšně v červnu 2012 Audit I a v říjnu 2013 Audit II podle NASKL. 

  Také OKBD a HTO mají  úspěšně splněny podmínky Auditu I a II.

 

 

 

Bližší informace získáte po rozkliknutí následujících odkazů:

 

 

 

Přímé informace o spektru vyšetření, podmínkách odběru biologického materiálu, odběrových pomůckách apod., najdete v Laboratorních příručkách všech tří oddělení v následujících odkazech.

 

 

MUDr. Jiřina Jirešová, primářka OLM