Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 115 let (1905-2020)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  RRAPK

22.5.2019

Úspěšně realizovaný projekt  „Albertinum Žamberk - zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ podpořený finančně v rámci programu CZ 11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, programová oblast PA 27-1 – Psychiatrická péče“ z Norských fondů za finanční podpory Pardubického kraje, byl vybrán do publikačního portfolia Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, která se na projektu organizačně a administrátorsky podílela.

 

 

Video: https://youtu.be/uTViYI2H7JY