Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Poděkování

26.3.2020

Vážený pan

Ing. Bc. Oldřich Jedlička

Starosta města Žamberk

 

V Žamberku dne 26. března 2020

 

Vážený pane starosto,

 

ve středu 25. března 2020 nám bylo předáno 150 ks ústenek jako dar města Žamberk. Dovolte mi, abych Vám a Vaším prostřednictvím všem Vašim spolupracovníkům, kteří se podíleli na rozhodnutí darovat tyto ochranné prostředky pro zdravotnické a sociální pracovníky našeho zdravotnického zařízení. Velice si tohoto daru vážíme a vězte, že i nadále poskytujeme a budeme poskytovat zdravotní a sociální péči na vysoké odborné úrovni a v souladu se získaným Certifikátem kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče.

 

Pokud Vás mohu touto cestou požádat, informujte občany města Žamberk a okolních měst a obcí o tom, že jsme přijali všechna bezpečnostní opatření bránící v maximální možné míře přenosu nákazy onemocnění COVID-19 a ubezpečte je o tom, že se rozhodně nemusí bát být v našem zdravotnickém zařízení hospitalizováni. Bohužel byli jsme nuceni, stejně jako mnoho dalších poskytovatelů zdravotních služeb, omezit ambulantní služby.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

 

Ing. Rudolf Bulíček

ředitel