Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Poděkování

14.4.2020

 Albertinum opět děkuje!

 

  Dne 14. dubna nás se svým darem 99 ks látkových roušek navštívil pan poslanec Jan Řehounek, který dar předal přímo do rukou pana ředitele Rudolfa Bulíčka. Tématem krátkého dopoledního setkání byla samozřejmě pandemie koronavirusem a jaké jsou možnosti našeho zabezpečení, nejen materiálního charakteru pro zaměstnance, ale také zejména pro naše klienty a pacienty – seniory. Tedy jak se potýkáme s problémem vytvoření duševní pohody pro tyto seniory, při absolutním zákazu návštěv a dlouhodobém odloučení od osobních kontaktů s rodinami. Po sdělení pana ředitele, že tak činíme dostupnými prostředky internetové komunikace přes naše notebooky a že bychom uvítali, nejen pro toto období, ale i pro jiné typy karantén, možnost dovybavení tablety a posílením internetového připojení, bylo přislíbeno otevření tohoto tématu na příslušných samosprávních orgánech kraje či poslanecké sněmovny.

Rozhodně děkujeme tímto našemu obdarovateli, že si našel čas a navštívil naše zdravotnické zařízení, které není tzv. prvosledovým, ale nicméně stejně důležitým.

 

 Dále  dne 14. dubna nás město Žamberk jako ORP III. (obec s rozšířenou působností III. stupně) opět zásobilo potřebným zdravotnickým materiálem, přerozděleným v rámci Pardubického kraje. K tomu jako dar města bylo přiloženo 25 ks ochranných štítů, jejichž výrobu pro město zajišťuje kroužek leteckých modelářů, který pracuje pod SVČ Animo Žamberk. Tímto děkujeme nejen městu Žamberk, ale i členům kroužku leteckých modelářů z ANIMA.