Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Poděkování

16.4.2020

V průběhu měsíce březen nám město Letohrad zprostředkovalo dodávku 100 ks celoobličejových ochranných štítů, které zajistila společnost Alois Tacl – servis průmyslového chlazení  v celkové hodnotě téměř 7.000,- Kč. Jedná se o velmi důležitou součást ochranných pomůcek pro zdravotnický  a lékařský personál v péči o naše pacienty a klienty. Proto patří velké poděkování  jednateli p. Aloisovi Taclovi, že zajistil svojí firmou nákup této potřebné pomůcky a městu Letohrad, zastoupenému starostou p. Petrem Fialou, za zprostředkování pro naše zdravotnické zařízení. Těchto darů si vážíme stejně jako všech ostatních, které pomohly zvýšit bezpečnost našich zaměstnanců při péči o nemocné.

 

DĚKUJEME!!!