Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 113 let (1905-2018)

                   ALBERTINUM, OLÚ

                   Za Kopečkem 353

                   Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

VOLNÁ MÍSTA

  VZMR - Dodávka HD videobronchoskopu

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

"Dodávka HD videobronchoskopu"

Podklad ve formě Výzvy pro předložení nabídky je přílohou tohoto oznámení.

Zadávací lhůta (podání nabídek): 08. 10. 2018 - 23. 10. 2018 do 11.00 hod

  VZMR - Dodávka sanitního vozu zdravotnické dopravní služby

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:
"Dodávka sanitního vozu zdravotnické dopravní služby"
Podklad ve formě Výzvy pro předložení nabídky je přílohou tohoto oznámení.
Zadávací lhůta (podání nabídek): 27.7.2018 - 15.8.2018 do 09.00 hod

Dokumenty ke stažení:

  VZMR - „Albertinum, OLÚ Žamberk, Výměna střešní krytiny - 3. etapa“

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:
"Albertinum, OLÚ, Žamberk, Výměna střešní krytiny - 3. etapa"
Podklad ve formě Výzvy pro předložení nabídky je přílohou tohoto oznámení.
Zadávací lhůta (podání nabídek): 6.6.2017 - 19.6.2017 do 10.00 hod

  VZMR - "Albertinum, OLÚ, Žamberk, Výměna střešní krytiny"

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:
"Albertinum, OLÚ, Žamberk, Výměna střešní krytiny"
Podklad ve formě Výzvy pro předložení nabídky je přílohou tohoto oznámení.
Zadávací lhůta (podání nabídek): 28.7.2016 - 15.8.2016 do 10.00 hod

  VZMR: Úpravy soc. zař. a rekonstrukce el. instalace Honlova domu

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky pod názvem:
"Stavební úpravy sociálních zařízení a kompletní rekonstrukce elektroinstalace 4.NP objektu Honlova domu - Albertinum"
Podklady ve formě Výzvy pro předložení nabídky jsou přílohou tohoto oznámení.
Zadávací lhůta: 23.12.2015 - 18.1.2016 do 15.00 hod

  VZMR: Dodávka nábytku a vnitřního vybavení plicního oddělení

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky pod názvem:
Dodávka nábytku a vnitřního vybavení projektu : Albertinum Žamberk - modernizace plicního lůžkového oddělení“
Podklady pro předložení nabídky jsou přílohou tohoto oznámení.
Zadávací lhůta: 7.9.2015 - 15.9. 2015 do 11.00 hod
 

  Poptávka cenové nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu

  Soutěž na dodavatele tepla za vymezených podmínek

Dne 5.11.2014 vyvěsil Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk na Profilu zadavatele

(https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/albertinum-odborny-lecebny-ustav-zamberk)
Předběžné oznámení informující o záměru ústavu zorganizovat soutěž na dodavatele tepla za vymezených podmínek.

 

Po uplynutí předepsané lhůty (30 dnů) bude zahájeno zadávací řízení a uveřejněna zadávací dokumentace.

  Dodávka 1ks sanitního vozidla vč. vnitřního vybavení

Zadání a výsledky viz. dokumenty ke stažení.

  Dodávka nepřímé digitalizace RTG

Zadaní a výsledký viz. dokumenty ke stažení.

  Věstník veřejných zakázek

Portál Věstník veřejných zakázek je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj.Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

VSTUPTE ZDE