Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 115 let (1905-2020)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  VZMR " Dodávka mobilního (přenosného) ultrazvukového přístroje "

20.2.2019

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

" Dodávka mobilního (přenosného) ultrazvukového přístroje "

Podklad ve formě Výzvy pro předložení nabídky je přílohou tohoto oznámení.

Zadávací lhůta (podání nabídek): 20. 2. 2019 - 12. 3. 2019 do 8.00 hod.

 


Dokumenty ke stažení: