Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 115 let (1905-2020)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  VZMR - Dodávka malotraktoru

21.6.2019

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, v souladu s čl. 11 zadávacích podmínek – Výzvy k předložení nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zboží pod názvem: „Dodávka malotraktoru“ tuto veřejnou zakázku zrušil  a vyzývá  opětovně k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

" Dodávka malotraktoru"

Podklad ve formě Výzvy pro předložení nabídky je přílohou tohoto oznámení.

Zadávací lhůta (podání nabídek): 21. 6. 2019 - 10. 7. 2019 do 9.00 hod.


Dokumenty ke stažení: