Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

AKTUALITY

  Pneumologie a ftizeologie (plicní oddělení)

Umístění: budova Honlův dům a objekt Malínský (izolace)

Kapacita: 106 lůžek

 

Evidence žádostí o přijetí pacienta k hospitalizaci:

 

vrchní sestra:

Jana Motyčková, tel. 725 990 704 , 465 677 870, motyckova@albertinum-olu.cz

 

v případě potřeby konzultace s primářkou:

MUDr. Mária Michalovičová, tel. 728 889 707, 465 677 895, michalovicova@albertinum-olu.cz

 

  

Poskytování informací probíhá následujícím způsobem:

  • při příjmu na oddělení sdělí pacient heslo, na základě kterého je možné podat informace o zdravotním stavu po telefonu blízké osobě
  • bez znalosti hesla nemůžeme informace po telefonu poskytnout
  • Informace o zdravotním stavu jsou podávány po 13 hodině, nejlépe po předešlé domluvě s personálem.

  Honlův dům

 

  budova Honlův dům

  telefon

  přijímací kancelář, dispečnik sanity 

  465 677 819 

  sesterna/HD přízemí

  465 677 808

  sesterna/I. patro

  465 677 821

  sesterna/III. patro

  465 677 824

 

 

Kontakt:

  pozice  jméno   telefon/email

  primář

 MUDr. Mária Michalovičová

 465 677 895, 728 889 707

 michalovicova@albertinum-olu.cz

  zástupce primáře

 MUDr. Jiří Bureš

 465 677 896

 bures@albertinum-olu.cz

  vrchní sestra

 Jana Motyčková

 465 677 870, 725 990 704

 motyckova@albertinum-olu.cz

  lékař

 MUDr. Pavel Střítecký

 465 677 896

 stritecky@albertinum-olu.cz

  lékař

 Anželika Baklaienko

 465 677 912, 465 677 821

 baklaienko@albertinum-olu.cz

  lékařský asistent

 Petro Sydoruk

 465 677 912

 sydoruk@albertinum-olu.cz

  staniční sestra

  přízemí

 Jarmila Žáčková 

 456 677 808

 zackova@albertinum-olu.cz

  staniční sestra

  I. patro

 Mgr. Simona Žabková

 465 677 821

 zabkova@albertinum-olu.cz

  staniční sestra

  III. patro

 Šárka Hejlová  465 677 824

 hejlova@albertinum-olu.cz

  zdravotně

  sociální pracovnice

 Mgr. Zlata Stejskalová

 465 677 855

 stejskalova@albertinum-olu.cz

  Objekt Malínský (izolace)

 

  budova Malínský

  telefon

  přijímací kancelář, dispečnik sanity 

  465 677 819 

  sesterna

  465 677 873

 

 

Adresa k zasílání pošty pacientům:

Jméno a příjmení pacienta

Plicní oddělení - Malinský

Albertova ul. 647, budova č. 5

564 01, Žamberk

 

Kontakt:

  pozice  jméno   telefon/email

  primář

 MUDr. Mária Michalovičová

 465 677 895, 728 889 707

 michalovicova@albertinum-olu.cz

  ošetřující lékař  MUDr. Jitka Muthsamová

 465 677 874

 muthsamova@albertinum-olu.cz

  vrchní sestra  Jana Motyčková

 465 677 870, 725 990 704

 motyckova@albertinum-olu.cz

  staniční sestra

  budova Malínský

 Iva Richtrová

 456 677 844

 richtrova@albertinum-olu.cz

  zdravotně

  sociální pracovnice

 Mgr. Zlata Stejskalová

 465 677 855

 stejskalova@albertinum-olu.cz

 

 

  Charakteristika oddělení

Oddělení pneumologie a ftizeologie je zaměřeno na diagnostiku a léčbu onemocnění dýchacího ústrojí, zejména záněty průdušek a plic, chronické onemocnění průdušek a plic, astmatická onemocnění, nádorové onemocnění a tuberkulózy (TBC). Léčba TBC probíhá v přísném izolačním režimu pacienta.

 

Pacienty přijímáme na základě doporučení ambulantních lékařů ze širokého okolí a z okolních nemocnic. Při přijetí pacient přichází do přijímací kanceláře, kde je zpracována vstupní dokumentace a pacient je umístěn na oddělení dle potřebné léčby a dle možností oddělení. Na oddělení pacienta přebírá ošetřující personál, který jej seznámí s vnitřním řádem oddělení a zahájí individuální ošetřovatelský plán péče. Následně je pacient podroben vstupnímu vyšetření lékařem a je zahájena diagnostika a léčba.

 

K přijetí je nutné vzít s sebou: OP, kartu pojišťovny, kontakty na rodinu či blízké, event. si rozmyslet heslo, na základě kterého je možno získat informace o zdravotním stavu po telefonu, osobní věci, přezůvky, toaletní potřeby a léky, které pacient užívá.

 

K dispozici jsou pacientům následující možnosti umístění:

 

Honlův dům

dvoulůžkové, třílůžkové, pětilůžkové a šestilůžkové pokoje (pacienty ukládáme dle provozních možností oddělení)

 

Objekt Malínský (izolace)

-  jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje (pacienty ukládáme dle provozních možností oddělení)

 

 

Léčebná a ošetřovatelská péče na plicním oddělení je poskytována na vysoké profesionální a lidské úrovni. Cílem je spokojený, uzdravený nebo alespoň stabilizovaný pacient.

 

Součástí léčebného režimu na plicním oddělení je také dechová a pohybová rehabilitace, která významně přispívá k úspěšné léčbě.

 

Na oddělení je přítomna zdravotně sociální pracovnice, která pomáhá pacientům řešit jejich současnou sociální situaci (sociální poradenství, následná péče, možnosti sociálních služeb).

 

 

Díky spolupráci se čtyřmi církvemi je zde zajištěna i ekumenická duchovní péče.

 

 

Dle potřeby je využívána diagnostika v okolních zdravotnických zařízeních např. Orlickoústecká nemocnice, nemocnice Rychnov n. K., FN Hradec Králové, Pardubická krajská nemocnice atd.

  Návštěvy

Návštěvy pacientů:

 

  pracovní dny    13.00-17.00  
  víkend+svátky    13.00-17.00

 

V jiném čase vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

 

Návštěvy se vždy hlásí na sesterně oddělení!

 

Prosíme návštěvy, aby respektovali soukromí spolubydlících na pokoji pacienta.

 

Dětem do 15 let je vstup v zájmu zdraví dítěte zakázán. Vyjímky lze dohodnout s ošetřujícím lékařem.

 

Informace o zdravotním stavu jsou podávány po 13 hodině, nejlépe po předešlé domluvě s personálem.

 

  Diagnostické metody