Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 114 let (1905-2019)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Psychiatrie (následná a dlouhodobá lůžková péče)

Umístění: v historické budově zvané Albertova vila, asi 300 metrů za vrátnicí po pravé straně

Kapacita: 36 lůžek

 

Evidence žádostí o přijetí pacienta k hospitalizaci:

Primářka:

MUDr. Genovéva  Almássyová, telefon 465 677 863, email almassyova@albertinum-olu.cz

 

Kontakt na oddělení:

 

  sesterna    465 677 825  

 

Adresa k zasílání pošty pocientům:

Jméno a příjmení pacienta

Psychiatrie

Albertova ul. 528, budova č. 4

564 01, Žamberk

 

 

  Poskytování informací

Heslo:

  • při příjmu na oddělení sdělí pacient heslo, na základě kterého je možné podat informace o zdravotním stavu po telefonu blízké osobě
  • bez znalosti hesla nemůžeme informace poskytnout

  Personál/kontakty

 pozice  jméno  telefon/email
 primářka  MUDr. Genovéva  Almássyová

 465 677 863

 almassyova@albertinum-olu.cz

 zástupce primáře  MUDr. Radoslav Hnidka

 465 677 907

 hnidka@albertinum-olu.cz

 vrchní sestra  Bc. Jitka Stůjová

 465 677 859

 stujova@albertinum-olu.cz

 lékař  MUDr. Jan Botur

 465 677 891

 botur@albertinum-olu.cz

 lékař  MUDr. František Diblík

 pouze externí spolupráce

 klinický

 psycholog

 Mgr. Petra Urbanová

 465 677 883

 psycholog@albertinum-olu.cz

 staniční sestra

 Jana Dostálová

 465 677 825

 dostalova@albertinum-olu.cz

 zdravotně

 sociální pracovnice

 Mgr. Hana Faltusová

 465 677 801, 702 235 202

 faltusovah@albertinum-olu.cz

 

 

 

  Charakteristika oddělení

Jedná se o uzavřené oddělení s režimem následné a dlouhodobé péče, zaměřené na doléčování, stabilizaci, motivaci a edukaci duševně nemocných. 

 

Příjem na oddělení:

  • pacienty přijímáme výhradně plánovaně po dohodě s lékaři psychiatrického oddělení, a to na základě objednání z psychiatrických ambulancí či plánovanými překlady z nemocničních zařízení.

 

V souladu se zařazením našeho oddělení do systému následné a dlouhodobé péče neposkytujeme akutní lůžkovou péči, nepřijímáme pacienty s poruchami vědomí, agresivní, s dekompenzovanými tělesnými chorobami, se závažnými poruchami hybnosti.

Pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní péči či uzavřené psychiatrické oddělení, jsou odesílání do regionálních zařízení akutní péče.

Oddělení psychiatrie je provozováno v souladu s koncepcí oboru psychiatrie v České republice.

 

Co si vzít k hospitalizaci: osobní doklady (občanský průkaz, kartu zdravotní pojišťovny), pracovní neschopnost (pokud ji máte vystavenou), věci osobní hygieny (kartáček na zuby, pastu, mýdlo, ručník, holicí potřeby), pyžamo, přezůvky, vycházkovou obuv, domácí oblečení, léky (které užíváte) a další běžně Vámi používané pomůcky. Vzhledem k tomu, že v rámci léčebného režimu se pacienti podílejí na úklidu svého pokoje, společných prostorů pro terapeutické činnosti a na úklidu místního parku, je vhodné vzít si s sebou vhodné oblečení a obuv.

Pacient má při přijetí povinnost odevzdat léky, ostré předměty, holení, pásky a šle, které si uloží u sestry oddělení a má je k dispozici dle potřeby. Během hospitalizace není dovoleno používat notebooky a tablety.

 

Léčebný režim zahrnuje: skupinová psychoterapie, ergoterapie, socioterapie, nácvik běžných denních aktivit, skupinový nácvik relaxace

Pro aktivity pacientů jsou využívány nejen prostory psychiatrického oddělení, ale i další prostory v areálu Albertina včetně zahrady a parku v anglickém stylu.

  

  Vnitřní řád psychiatrie

  Návštěvy

Návštěvy pacientů: 

 

  pracovní dny    15.00-20.00 
  víkend+svátky    09.00-20.00 

 

 

Návštěvy se vždy hlásí na sesterně oddělení!

 

Prosíme návštěvy, aby respektovaly soukromí ostatních pacientů.

 

Dětem do 15 let je vstup v zájmu zdraví dítěte zakázán. Vyjímky lze dohodnout s ošetřujícím lékařem.