Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Návštěvy na oddělení sociálních lůžek

  • Návštěvní doba na oddělení není pevně stanovena. Doporučena je doba denně mezi 9,00 hod. a 20,00 hod.

  • V případě návštěv v jiných hodinách, obzvláště u obyvatel bydlících na více lůžkových pokojích, žádáme o ohleduplnost k ostatním uživatelům

  • Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek na oddělení nebo narušovat dobré vzájemné soužití uživatelů.

  • Vzájemné návštěvy uživatelů služby na pokojích jsou běžné. Jejich chování musí být takové, aby nerušilo ostatní spolubydlící.

  • Zaměstnanci dbají na to, aby při návštěvách bylo zachováno soukromí dalších uživatelů.

  • Při nařízení karantény hygienickou službou a vyhlášení zákazu návštěv je v zájmu zdraví klientů, aby toto nařízení respektovali.

  • Návštěvu mají dovolenou i děti a zvířátka.

  • Klienti mohou při návštěvě využít prostor v jídelně, nebo v odpočinkových částech chodby oddělení. Dále je možné využít návštěvní prostory v přízemí budovy (tzv. RTG chodba), kde jsou křesla stolky, knihovna a automat na kávu a WC.


Zpět