Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 113 let (1905-2018)

                   ALBERTINUM, OLÚ

                   Za Kopečkem 353

                   Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Spirituální péče

Spirituální péče v Albertinu je zaměřena na respektování člověka v jeho jedinečnosti a v úctě k lidské důstojnosti. Spočívá v individuálním přístupu k pacientům u lůžka, nabízí přátelský zájem, povzbuzení, doprovázení. Zahrnuje především naslouchání, rozhovory, četbu Bible, zprostředkovává svátosti, návštěvy duchovního různého křesťanského společenství, zajišťuje příležitostně bohoslužby.

Duchovní služba není určena pouze lidem věřícím, hlásícím se k určité církvi a pouze praktikujícím věřícím. Každodenní praxe ukazuje, že duchovní podpora může být užitečná i pro lidi „nevěřící“. Období těžké a nevyléčitelné nemoci je zvláštním obdobím, kdy se běh všedních dní radikálně změní a pacientům se často vtírají otázky o věcech spojených s věčností, přehodnocují své postoje a žebříčky hodnot. Každý člověk má „svůj běh času“ ovlivňovaný obtížemi nemoci a jejich kolísáním. Vždy respektujeme přání člověka, jeho stupeň víry i aktuální zdravotní stav. Podle možnosti je spirituální služba nabízena blízkým pacientů i uživatelů sociálních služeb, pozůstalým či zdravotnickému personálu.

  INFORMACE O BOHOSLUŽBÁCH V OLU ALBERTINUM ŽAMBERK

Nabízíme Vám následující možnosti účasti na bohoslužbě:

 

1)  Účast na nedělní bohoslužbě.

 • Tyto bohoslužby budou ekumenické a přístupné všem (bez rozdílu vyznání, věřícím i nevěřícím), tedy nejen pacientům všech oddělení, ale i návštěvám a zaměstnancům.
 • Budou se konat v budově LDN v OLU Albertinum na přízemí v pracovně ergoterapie, a to každou 2. a 4. neděli v měsíci ve 13:30 hod.
 • Jak se jednotliví kazatelé budou střídat najdete v níže uvedené tabulce.

 

2) Možnost rozhovoru s duchovním.

 • Po bohoslužbách se pak kněží budou věnovat těm, kteří projeví zájem o osobní rozhovor.
 • I tato služba bude ekumenická a otevřená všem bez rozdílu vyznání, věřícím i nevěřícím.
 • Kdo by však měl zájem o rozhovor s určitým konkrétním farářem, je to samozřejmě možné domluvit – kontakty naleznete v níže uvedené tabulce.

 

3) Každý čtvrtek v 16:00 hod. bude sloužena římskokatolická bohoslužba.

 •  Na Honlově domě v přízemí na RTG chodbě.

                                                                                                        

Prim. MUDr. Jan Marek

  Nedělní bohoslužby v 13.30 na LDN/přízemí/pracovna ergoterapie

Nedělní bohoslužby pro Vás slouží následující duchovní:

 

 • paní farářka Jiřina Kačenová (Českobratrská Církev Evangelická),
 • pan farář Jakub Keller (Českobratrská Církev Evangelická),
 • pan farář Oldřich Kučera (Církev Římskokatolická),
 • pan farář Pavel Pokorný (Církev Římskokatolická),
 • pan farář Ervin Kukuczka (Církev Československá Husitská),
 • paní jáhenka Naďa Běťáková („Ochranovský seniorát ČCE“ = původní Jednota Bratrská).

 

Rozpis Bohoslužeb

 

9.7.2017

J.Keller

23.7.2017

J.Kačenová

13.8.2017

P.Pokorný

27.8.2017

A.Toman

10.9.2017

P.Pokorný

24.9.2017

J.Keller

8.10.2017

N.Běťáková

22.10.2017

P.Pokorný

12.11.2017

J.Kačenová

26.11.2017

A.Toman

10.12.2017

N.Běťáková

24.12.2017

P.Pokorný

14.1.2018

J.Keller

28.1.2018

J.Kačenová

11.2.2018

P.Pokorný

25.2.2018

A.Toman

11.3.2018

N.Běťáková

25.3.2018

P.Pokorný

8.4.2018

J.Keller

22.4.2018

J.Kačenová

13.5.2018

P.Pokorný

27.5.2018

A.Toman

10.6.2018

N.Běťáková

24.6.2018

P.Pokorný

  Kontakty na jednotlivé duchovní

 Naďa Běťáková (ČCE OS – původní JB)

 732 126 436

 

 Jiřina Kačenová (ČCE)

 608 882 553

 465 622 177

 Jakub Keller (ČCE)

 737 642 886

 465 393 534

 Olda Kučera (ŘKC)

 731 402 249

 465 614 529

 Pavel Pokorný (ŘKC)

 731 598 905

 465 642 350

 Ervín Kukuczka (CČSH)

 724 070 531

 465 525 775

 

Kontaktní osoba v OLU Albertinum:

 • staniční sestra p. Tomanová 465 677 920