Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

AKTUALITY

  Albertinum vyhledávají pacienti po covidu i ze sousedního kraje

7.6.2021

S dosavadním rozvojem a plány Albertina Žamberk do budoucna se seznámila náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková, kterou provedl ředitel Rudolf Bulíček s manažerkou kvality Simonou Žabkovou a technikem Vladimírem Fabiánem. Připomněl, že Pardubický kraj jen od roku 2015 poslal na rozvoj léčebny téměř čtvrt miliardy korun a díky těmto zdrojům mohlo zařízení opravit či zcela zrekonstruovat některé budovy. „Další na tuto příležitost čekají, v zoufalém stavu je především budova lůžkové psychiatrie, která je nejstarším objektem v areálu,“ dodal. Přesto by areál s krásným parkem a zahradou mnoho pacientů z dřívějších dob dnes už nepoznalo.

Ředitel Rudolf Bulíček rovněž ozřejmil současnou důležitou roli léčebny, kde po poklesu nakažených covidem ruší covidovou jednotku, ale zároveň mají plné ruce práce s léčbou plicních, ale i psychických potíží občanů po prodělaném Covidu 19. „Plicní ambulanci jsme museli rozdělit na „čistou“ a „covidovou“ část, protože čekárna je pořád plná, lůžka na plicním oddělení máme také stále obsazená. Na péči o tyto pacienty jsme připraveni i v oblasti následné péče v Léčebně dlouhodobě nemocných a v naší vlastní rehabilitaci jim pomáháme vrátit se do života i pomocí dechových cvičení. Rovněž stoupá zájem o psychiatrickou léčbu posttraumatického syndromu v souvislosti s tímto onemocněním,“ uvedl Rudolf Bulíček. Dodal, že do Odborné léčebny v Žamberku posílají pacienty nejen z nemocnic Pardubického kraje, hlavně z Orlickoústecké, Pardubické a Chrudimské nemocnice, ale i ze sousedního Královéhradeckého kraje, kde nemají zařízení tohoto typu. „Nejvíce lidí ze sousedního kraje přijímáme z Rychnovska a Broumovska, ale i z Fakultní nemocnice Hradec Králové.“

Náměstkyně Michaela Matoušková připomněla, že se ve svém působení v Radě Pardubického kraje chce věnovat podpoře péče, jejíž potřebu přinesla covidová epidemie: „Se svým týmem plánuji připravit přehled a nabídku možností léčby pocovidových onemocnění ve všech zařízeních akutní i následné péče zřizovaných Pardubickým krajem, protože se pacientům s následky věnují i v Rehabilitačním ústavu v Brandýse nad Orlicí, v Jevíčku a v našich nemocnicích. Máme ty nejlepší předpoklady eliminovat nebo úplně vyléčit zdravotní následky covidu u našich spoluobčanů,“ dodala. 

Rozvoj psychiatrie a oddělení paliativní péče

Kromě rozvoje zázemí, přístrojů a opravy budov se v odborném léčebném ústavu v Žamberku soustředíme na rozvoj všech odborných oblastí, kterým se zde věnují. Velké plány máme s psychiatrickou péčí, poskytujeme kapacitu až 40 lůžek, ale dále je již nemáme v úmyslu rozšiřovat, protože se budeme soustředit na rozvoj moderní komunitní psychiatrické péče, vybudování lůžkové paliativní péče a budování Centra duševního zdraví. V našem ústavu je již od dubna 2017 v činnosti denní psychiatrický a gerontopsychiatrický stacionář, poskytována je i služba terénní psychiatrické sestry. 

Tento rozvoj souvisí se zapojením do projektu Transformace psychiatrické péče řízeného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Ta má za cíl rozvíjet moderní trendy v psychiatrii a změnit systém poskytování péče o duševně nemocné z převážně institucionálního modelu na převažující komunitní způsob. „Proto jsme se v horizontu tří až pěti let zavázali ke krokům, které budeme v rámci schváleného transformačního plánu plnit. Kraj nás v tomto velmi podporuje, ale potřebujeme však najít další odborníky v psychiatrii,“ uvedl ředitel. Podle Michaely Matouškové v Albertinu pro to dělají, co mohou: „Loni se vedení ústavu podařilo rozšířit lékařský odborný tým zejména o lékařku, primářku psychiatrického oddělení, která se do Žamberku přestěhovala z Prahy. V očkovacím centru jsem potkala další budoucí lékařku, která v ústavu absolvuje praktické stáže a chce se věnovat psychiatrii. Vnímám i to, že si sami umějí odborníky vychovat, potřebovali by však od Ministerstva zdravotnictví získat akreditaci v základním kmeni psychiatrie, což se jim opakovaně nedaří,“ uvedla Michaela Matoušková. Dodala, že Pardubický kraj bude i navzdory okleštěným finančním možnostem pomáhat v dalších potřebných opravách budov a zázemí.

 

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/111928/zamberske-albertinum-vyhledavaji-pro-sve-doleceni-pacienti-po-covidu-i-ze-sousedniho-kraje?pg=1

 

Ing. Rudolf Bulíček

ředitel