Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 115 let (1905-2020)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Nová sanita a video-bronchoskop

18.2.2019

Slavnostní předání nového sanitního vozidla a videobronchoskopu v Albertinu Žamberk

 

Ve čtvrtek 14. února 2019 se za přítomnosti významných hostů uskutečnilo ve zdravotnickém zařízení Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk slavnostní předání nového sanitního vozidla pořízeného zcela z investičního příspěvku Pardubického kraje a nového videobronchoskopu pro naše bronchologické pracoviště, který byl pořízen sdružením prostředků z darů a dotací od měst Žamberk, Letohrad a Jablonné nad Orlicí, darů od podnikatelských subjektů, konkrétně od společností Isolit-Bravo spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí, Šmídl s.r.o. Žamberk, Bühler CZ s.r.o. Žamberk, ZEZ SILKO, s.r.o. Žamberk, OMNIPORT spol. s r.o. Žamberk, KAVEMA, s.r.o. Žamberk (celkem 490 tis. Kč) a z vlastních investičních zdrojů (205 tis. Kč).

Pozvání na tuto akci přijali přední představitelé Pardubického kraje, hejtman JUDr. Martin Netolický, Ph.D., který se v průběhu akce z účasti z pracovních důvodů omluvil, dále radní zodpovědný za zdravotnictví Ing. Ladislav Valtr, MBA, vedoucí odboru zdravotnictví Mgr. Bc. Pavel Čech. Město Žamberk reprezentoval starosta města Ing. Bc. Oldřich Jedlička, Letohrad pak starosta Petr Fiala. Za podnikatelské subjekty zastoupil omluveného ředitele a jednatele společnosti Isolit-Bravo, spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí Ing. Kvida Štěpánka a stejně tak obchodního ředitele Ing. Petra Bodláka pan Rostislav Cáb, omluvenou jednatelku, obchodní a personální ředitelku společnosti Šmídl s.r.o. Žamberk MVDr. Martinu Šmídlovou zastoupila paní Hana Hlavová. Osobně se dále zúčastnili generální ředitel a jednatel společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk Ing. Jiří Appeltauer, jednatel společnosti ZEZ SILKO, s.r.o. Žamberk Ing. Vladislav Náhlík, jednatel společnosti OMNIPORT spol. s r.o. Žamberk Vladimír Langer a jednatel společnosti KAVEMA, s.r.o. Žamberk, Bc. Jiří Marek. Dodavatele pak zastupoval v případě sanitního vozidla Mgr. Bc. Zdeněk Mráz ze společnosti ROS a.s. Brno.       

Vlastní program byl zahájen v 11:00 hod. přivítáním hostů, slavnostním předáním a prohlídkou nového sanitního vozidla VW TRANSPORTER pořízeného za částku necelých 1,1 mil. Kč. Dodávku realizovala na základě vítězství ve výběrovém řízení společnost ROS a.s. Brno. Poté se hosté přesunuli do bronchologického zákrokového sálu, kde lékařka a budoucí primářka plicního oddělení MUDr. Mária Michalovičová spolu s vrchní sestrou Alenou Šafářovou prezentovaly bronchoskopická vyšetření (endoskopické vyšetření dýchacích cest, kdy pomocí optického přístroje vyšetříme průsvit hrtanu, průdušnice a průdušek), potřebnost a výhody nového videobronchoskopu a odpovídaly na četné dotazy zúčastněných, týkajících se přínosu těchto vyšetření nejen pro pacienty, ale i pro lékařský a zdravotnický personál. Nový videobronchoskop PENTAX MEDICAL EB15-J10 byl pořízen za částku necelých 700 tis. Kč a dodavatelem vybraným opět ve výběrovém řízení byla společnost MEDINET s.r.o. Kladno.  

Následně se všichni účastníci přesunuli do jednacího sálu, kde proběhla krátká prezentace našich úspěchů roku 2018 vč. pořízení nových investic a plánů pro rok letošní. Poté vystoupili se zdravicí a poděkováním radní Ing. Ladislav Valtr, starostové měst Žamberk Ing. Bc. Oldřich Jedlička a Letohrad Petr Fiala. Poté v zastoupení všech podnikatelských subjektů ředitel společnosti Bühler CZ, s.r.o. Žamberk Ing. Jiří Appeltauer. V závěru ředitel Albertina Ing. Rudolf Bulíček poděkoval všem zúčastněným, že přijali pozvání k této pro Albertinum významné akci a poděkoval rovněž za pomoc při financování obou investic.

Následovalo pozvání na občerstvení, které vzorně přichystal stravovací provoz s pomocí sponzorského přispění akciové společnosti Klášterecké masné pochoutky a kde byl prostor ke vzájemné výměně názorů.

Závěrem můžeme konstatovat, že i podle ohlasů hostů se akce vydařila a jak část oficiální, tak společenská byly hodnoceny velice kladně.

 

Ing. Rudolf Bulíček, ředitel

 

Zdroj:

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/99661/lekarske-zarizeni-v-zamberku-ma-novou-sanitu-a-bronchoskop

 

Lékařské zařízení v Žamberku má novou sanitu a bronchoskop

Žamberk – Radní Pardubického kraje Ladislav Valtr ve čtvrtek předal sanitní vůz odbornému léčebnému ústavu v Žamberku. Kraj přispěl na jeho zakoupení více než milionem korun.

 

„Pardubický kraj se snaží obměňovat vozový park v lékařských zařízeních. Jsem tedy moc rád, že se to povedlo i v Albertinu. Dostupnost zdravotní péče na celém území kraje, je pro mne velmi důležitá. Investice do sanitního vozu byla ve výši 1,1, milionu korun,“ sdělil Ladislav Valtr, radní pro zdravotnictví.

 

Kromě sanity byl v léčebném zařízení představen nový video-bronchoskop, který zpřesňuje diagnostiku onemocnění, je šetrnější k pacientům a zároveň zkracuje lhůty pro vyšetření. Přístroj v hodnotě 700 tisíc byl pořízen z rozpočtu zařízení a zároveň na něj přispěly města a firmy z okolí Žamberku. „Musím pochválit pana ředitele Bulíčka, že se mu podařilo získat finance na moderní přístroj, který je přínosem a zároveň poděkovat všem, kteří jej spolufinancovali,“ dodal radní Valtr.