Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

AKTUALITY

  Ochranné prostředky dýchacích cest

24.2.2021

aktualizováno 1.3.2021

 

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26. 2. 2021 se všem osobám v areálu a objektech Albertina, odborného léčebného ústavu, Žamberk (OLÚ) s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Toto opatření se týká zejména pohybu a pobytu v celém areálu našeho zdravotnického zařízení, který je veřejně přístupným místem na všech pracovištích OLÚ poskytujících lůžkovou a ambulantní péči, kterými jsou lůžková oddělení pneumologie a ftizeologie (plicní), následná a dlouhodobá lůžková péče (LDN), lůžkové psychiatrické oddělení, oddělení sociálních lůžek (sociální služba) a dále plicní ambulance se spirometrií, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance praktického lékaře pro dospělé, ambulance ORL a chirurgie hlavy a krku, psychiatrická ambulance, ambulance klinické psychologie, ambulance fyzioterapie (rehabilitace) a ergoterapie, RTG pracoviště (zobrazovací metody), denní psychiatrický stacionář.

Dále se toto opatření vztahuje na všechny osoby, kterým byla povolena mimořádná návštěva pacientů a klientů dle rozhodnutí primáře nebo ošetřujícího lékaře.

 

Upozorňujeme Vás, že v případě nedodržení těchto ustanovení můžete být vykázáni z prostor našeho zdravotnického zařízení a nebude Vám poskytnuta zdravotní péče, vyjma péče neodkladné.

 

Věřím, že všichni tato opatření budete dodržovat  a přispějeme společně k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

 

Děkuji Vám všem za respektování těchto pravidel, chráníte tím i naše zdravotníky!

    

Ing. Rudolf Bulíček

Ředitel

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk