Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

AKTUALITY

  Poděkování společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk

4.3.2021

Dovolte mi, abych jménem svým i jménem všech zaměstnanců Albertina, odborného léčebného ústavu, Žamberk poděkoval vedení společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk, generálnímu řediteli panu Ing. Jiřímu Appeltauerovi a všem zaměstnancům této společnosti, kteří si uvědomují, že zdravotnictví není jenom mediálně zviditelňovaná intenzivní a akutní péče poskytovaná v nemocnicích či ambulantní péče poskytovaná privátními lékaři či zdravotnickými zařízeními v různých odbornostech, ale že existuje a je nesmírně potřebná i péče následná a dlouhodobá, která je poskytována právě v našem zdravotnickém zařízení. A že i tato péče potřebuje, aby mohla poskytovat kvalitní a bezpečné služby, mimo jiné i zdroje na pořízení potřebných léčebných a diagnostických přístrojů.

Společnost Bühler CZ s.r.o. i její předchůdci již v minulosti podporovali naše zdravotnické zařízení a my si velice vážíme, že tato podpora pokračuje. A to zejména v současné covidové době, kdy se jednoznačně ukazuje nezbytnost naší péče.

Děkujeme tedy konkrétně za poskytnutí 3 ks čističek vzduchu Sense Antiviro+ se speciálním ULPA 15 filtrem, které čistí a upravují vzduch na jednotlivých odděleních, kde pečujeme o pacienty s onemocněním COVID-19, v čekárnách a ordinacích našich ambulancí a také v prostorách společného stravování zaměstnanců.

Dále moc děkujeme všem zaměstnancům společnosti Bühler CZ s.r.o. za zapojení do výzvy „NA ČERSTVÉM VZDUCHU PRO DOBROU VĚC“, jejíž úžasný celkový výnos ve výši 80 tis. Kč nám byl formou daru převeden a bude použit na nákup velice potřebného diagnostického přístroje – analyzátoru frakčně exhalovaného oxidu dusnatého (FeNO) pro vyhodnocování zánětu dýchacích cest u pacientů s respiračními (dýchacími) problémy. Zejména v této koronavirové a postkoronavirové době je tento přístroj s dalšími diagnostickými a vyšetřovacími metodami nenahraditelným pomocníkem lékařů a dalších zdravotnických pracovníků našich plicních a alergologických ambulancí a lůžkového plicního oddělení při diagnostice onemocnění, nastavení léčby a zjišťování účinnosti této léčby.

Závěrem mi dovolte popřát všem zaměstnancům zejména pevné zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů v zázemí silné a stabilní společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk.

 

Ing. Rudolf Bulíček

ředitel


Dokumenty ke stažení: