Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 113 let (1905-2018)

                   ALBERTINUM, OLÚ

                   Za Kopečkem 353

                   Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Přednáška prof. MUDr. Cyrila Höschla v Albertinum

22.6.2017

V rámci publicitní činnosti a propagace ukončeného projektu „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ uspořádalo dne 31. května 2017 oddělení psychiatrie našeho zdravotnického zařízení přednáškové odpoledne, ke kterému pozvalo po velkém podzimním úspěchu, opět renomovaného českého psychiatra, popularizátora vědy a VŠ pedagoga prof. MUDr. Cyrila Höschla.

Představovat pana profesora, zejména po přednáškách z loňského října, je již zcela zbytečné. A tak jsme byli rádi, že jsme mohli přivítat prof. MUDr. Höschla opětovně v našem zdravotnickém zařízení a navíc v jednom z nejkrásnějším období roku, kdy se náš lesopark prezentuje barevnou směsí rozkvetlých rododendronů a azalek.

Ačkoliv zájem veřejnosti nebyl tak velký jako na podzim, tak cca 100 posluchačů, včetně odborné veřejnosti, dorazilo si poslechnout další přednášky.

Již ta první byla věnována tématu, je-li ADHD historické novum. Odpověď je prostá. ADHD jako porucha pozornosti s hyperaktivitou není ve světě medicíny ničím novým a věhlasní psychiatři se této poruše lidské osobnosti věnovali již v předminulém století. Přednášející seznámil posluchače nejen se symptomy poruchy, ale i s historickým vývojem jejího objevování a poznávání. Ozvláštněním této přednášky byly i odkazy na osobnosti světového významu napříč světovými dějinami v kultuře, průmyslu, vědy, techniky a politiky a dalších odvětví, které trpěly ADHD a přesto dosáhly výrazným a významných osobních i společenských úspěchů.

Po krátké přestávce s dodržením pitného režimu v horkém dni následovala druhá přednáška tentokrát věnována významnému hudebnímu skladateli a v českém kulturním podvědomí neodmyslitelné ikoně české hudební tvorby – Bedřichu Smetanovi. Přednášející se zaobíral skladatelovou tvorbou a tím, jak do ní promlouvala jeho nemoc. Až při přednášce si mnozí mohli uvědomit, jak velkým hendikepem, ale svým způsobem zároveň genialitou autora mnoha klasických hudebních děl byl jeho osud v době úplné hluchoty, kdy složil v podstatě ty nejzásadnější díla své tvorby. Jako příklad lze uvést cyklus symfonických básní Má vlast, který má v podstatě každý z nás zaryt do podvědomí. O to obdivuhodněji je třeba se sklonit před hudebním velikánem, kterým se Bedřich Smetana stal.

Ačkoliv svoji přednášku prof. Höschl doplnil opět reprodukovanou hudbou, stojí zcela jistě za zmínku a zejména poděkování za krásné a vynikající přednesení výběru Smetanovy tvorby v podání Olgy Kaláškové (zpěv) a Gabriely Hrubé (klavír) v úvodu přednášky. Z díla Bedřicha Smetany představily 2 skladby:

  • Z svých písní trůn ti udělám (z cyklu Večerní písně)
  • Ukolébavky (z opery Hubička)

Celé vystoupení ještě více umocnilo téma přednášky, ze které se tak stal i současně kulturní zážitek.

I tento přednáškový cyklus byl z našeho pohledu úspěšný, budeme chtít na něj navázat a prof. Höschla opět pozvat do Žamberku. V dohledné době to jistě nebude, pan profesor má velmi zaplněný program, ale budeme se snažit pro Vás vybrat další zajímavé přednášky.

Závěrem velké poděkování děvčatům z psychiatrického oddělení, ale nejenom jim, ale i všem dalším, kteří se organizačně na celé akci podíleli, že dokázali vše báječně připravit a zabezpečit. Poděkování také patří městu Žamberk za umožnění prezentace akce na veřejnosti.

 

Za vedení Albertina, odborného léčebného ústavu, Žamberk

Ing Vladimír Fabián

vedoucí útvaru HS