Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 114 let (1905-2019)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

VOLNÁ MÍSTA

  Slavnostní předání investiční akce

22.1.2018

Slavnostní předání investiční akce „Albertinum, OLÚ Žamberk, výměna střešní krytiny“

Kraj v žambereckém Albertinu opravil střechu. Nyní zrekonstruuje čistírnu

 

Žamberk – Nejen nemocnice, ale i další zdravotnická zařízení má ve správě Pardubický kraj. Jedním z nich je i Odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku, kde byla nedávno dokončena výměna střešní krytiny. Dokončená stavba byla včera slavnostně předána za účasti hejtmana Martina Netolického a radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra.

 

„V Odborném léčebném ústavu Albertinum jsme nechali vyměnit krytinu na některých budovách. Rekonstrukce probíhala od léta 2016 do prosince loňského roku. Nejprve se jednalo o střechu na takzvaném Honlově domě, následovalo stravovací zařízení, ředitelství a prádelna. Důvodem výměny byl především havarijní stav původní střešní krytiny, která byla z azbestocementových prvků a kromě ekologické zátěže docházelo i k protékání. Náklady na tuto stavbu činily zhruba jedenáct milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který s vedením zařízení a zdravotníky hovořil také o celkové situaci v krajském zdravotnictví a plánovaných investicích, které Pardubický kraj v tomto volebním období plánuje. 

Rekonstrukcí střech však stavební práce v Albertinu nekončí. Opravou a modernizací projde také tamní čistírna odpadních vod, stokové sítě a kanalizační přípojky. O zahájení zadávacího řízení rozhodli na svém pondělním jednání radní Pardubického kraje. „Realizací stavby dojde k nápravě havarijního stavu čistírny, ale také splaškové, infekční a srážkové kanalizace zdravotnického zařízení,“ vysvětlil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr s tím, že předpokládané náklady na stavbu činí zhruba 28 milionů korun. 

Stavba bude zahrnovat úplné oddělení srážkových vod a jejich zachycení a zasáknutí v rámci areálu léčebny. „Dále se bude řešit oddělení infekčních splaškových vod z oddělení a provozů produkujících infekční splaškové vody od splaškových vod s běžným komunálním znečištěním. Infekční vody se budou likvidovat v modernizované areálové čistírně,“ uvedl radní Valtr.

 

 

Ve středu 17. ledna 2018, jak je patrné i z článku zveřejněného na webových stránkách Pardubického kraje (viz. výše), proběhlo slavnostní předání dokončené investiční akce financované z prostředků našeho zřizovatele Pardubického kraje realizované v letech 2016 - 2017 pod názvem „Albertinum, OLÚ Žamberk, výměna střešní krytiny“. Slavnostního aktu se za Pardubický kraj zúčastnil hejtman JUDr. Martin Netolický, Ph.D., radní zodpovědný za zdravotnictví Ing. Ladislav Valtr, MBA, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Miroslav Gregor a Ing. Zbyněk Brabec z odboru majetkového, stavebního řádu a investic. Naše pozvání dále přijali starosta města Žamberk Jiří Dytrt, zástupci realizační společnosti KPV SYSTÉM s.r.o. Ústí nad Orlicí, projekční kanceláře KIP Litomyšl s.r.o. a TDI společnosti Hudeček s.r.o.

 

Investice ve výši bezmála 11 mil. Kč byla rozložena do tří etap a během těchto byla kompletně vyměněna střešní krytina, opraveny či zbourány komíny a vyměněny bleskosvody na čtyřech objektech – Honlově domě, stravovacím provozu, objektu Janovský a prádelně. Akce navázala na realizaci projektu dokončeného v roce 2014 pod názvem „Realizace úspor energieAlbertinum Žamberk“. Uvedené čtyři objekty tak mají zcela nový kompletní zateplený plášť. Nyní budeme usilovat o získání prostředků na to, abychom objekty změnili i zevnitř, tedy abychom zmodernizovali vybavení objektů po stránce stavebně technické, ale i po stránce vybavení sloužícího pacientům a zaměstnancům. Tady se ale opět neobejdeme bez finanční pomoci zřizovatele či zdrojů z EU. Toto i další témata byla i předmětem diskuze mezi zástupci kraje a našimi zaměstnanci, kteří se tohoto slavnostního předání a jednání zúčastnili. Z mého pohledu je potřeba vyzdvihnout vstřícnost krajských politických špiček při uvolňování finančních prostředků pro řešení našich potřeb a věřím, i podle jejich slov na tomto setkání, že podpora bude pokračovat i nadále.

 

Ing. Bulíček Rudolf, ředitel