Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 114 let (1905-2019)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Velké investiční akce v Albertinu 2018 - 2019

13.8.2018

V termínu 30. 7 až 31. 8. 2018 je prováděna pokládka teplovodního vedení z bioplynové stanice společnosti KAVEMA v rámci dlouhodobě připravovaného projektu.

Práce v uvedeném termínu zasáhnou výrazně do života a provozu ústavu. V areálu budou provedeny překopy komunikací, dojde k omezení parkovacích možností a to zejména v termínu od 6.8. do 17.8 2018, kdy bude omezeno parkování na horním parkovišti OLÚ – k dispozici bude jen jeho jedna polovina a to směrem k zahrádkám. Na polovině parkoviště směrem k LDN a objektu Malínský bude od 6.8 zakázáno stání a prostor bude vyznačen. Zde proběhnou výkopové a montážní práce.

Současně počítejte se zvýšenou prašností a hlukem, také Vás žádáme o opatrnost při pohybu po celém areálu ústavu.

 

Rovněž v druhé polovině měsíce srpen 2018 bude zahájena rekonstrukce ČOV a většiny splaškových a povrchových stok s termínem dokončení 09/2019. Bližší informace budou ještě sděleny.

 

Věříme, že uvedená omezení pochopíte, jedná se o realizaci dalších opatření, která povedou ke zlepšení života v areálu a přispějí kvalitě životního prostředí.

 

 

za ředitelství Albertina

Ing. Vladimír Fabián

vedoucí útvaru HS