Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Návštěvy - organizační opatření od 7.7.2021

Návštěvy - organizační opatření od 7. 7. 2021

Dle mimořádného opatření č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN se povolují návštěvy ve zdravotnickém zařízení včetně sociálních lůžek, za podmínek:

 

 1.      osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

2.      osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

3.      Osoba prokáže, že v období kratším než 180 dnů prodělala onemocnění Covid-19, nebo

 

4.      V případě očkování, a osoba nejeví známky onemocnění COVID-19 uplynulo:

-            od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 14 dní, nebo

-            od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní.

Návštěva se prokáže platným Certifikátem, nebo

 

5.      osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele.

 

Přímo na oddělení se navštěvující osoba nebude testovat!

 

Prostory setkání návštěvy

-                     Přednostně venkovní prostory,

-                     Jídelna/společenská místnost na oddělení, nebo

-                     Úprava pokoje k realizaci návštěvy, pokud nelze na jídelně.

 

Časové rozmezí:

-                     Pro venkovní prostory do 1 hodiny, pro vnitřní prostory ½ hodiny (výjimečně ¾ hodiny).

-                     Návštěvní hodiny mezi 13. – 17. hod., mimo tuto dobu - pouze po předchozí domluvě se zdravotnickým pracovníkem.

 

Podmínky návštěv

-          Návštěva bude mít po celou dobu respirátor (minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu). Při vchodu do budovy si odezinfikuje ruce.

-          Pacient bude mít také nasazený respirátor (pokud to stav pacienta dovolí), případně chirurgickou roušku.

-          Návštěva vyplní čestné prohlášení.

-          Navštěvující osoba se nebude muset na návštěvu objednávat. Ale nutné je, aby se ihned při vstupu na oddělení nahlásila u zdravotnického pracovníka.

-          Na jednoho pacienta/klienta max. 2 osoby/den.