Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Parkování v areálu OLU Albertinum

Určeno pro: pacienty a návštěvníky

 

Vjezd do areálu: je možný pouze přes vrátnici

 

Umístění parkoviště:

  • Hlavní parkoviště pro pacienty a návštěvníky je umístěno v horní části areálu, po pravé straně.
  • Další možné parkování je umožněno asi 50 metrů nad vrátnicí-vlevo. Jedná se o 5 míst pro pacienty a návštěvníky ambulancí, nebo plicního oddělení, jejiž zdravotní stav jim neumožňuje dojít z většího vzdáleného parkoviště.
  • V případě nutnosti je možné na omezenou dobu (vystoupení/nastoupení z vozidla) zastavit přímo u výtahu nebo hlavního vchodu konkrétní budovy.

 

Upozornění:

  • Je zakázáno parkování mimo vyhrazená místa. Při porušení těchto pravidel se řidič vystavuje nebezpečí pokuty, případně odtažení vozidla!
  • Při parkování v areálu  platí pravidla silničního provozu! Povolená rychlost v areálu ústavu je 30 km/hod!